تبلیغات
هیئت بنی فاطمه (س)
23:49
380
مستشهدین عاشورا- طرح جمع آوری امضا جهت ثبت جهانی روز عاشورا
" آدرس لینک جهت توضیحات بیشتر و ثبت امضا"

مستشهدین عاشورا- طرح جمع آوری امضا برای ثبت روز جهانی عاشورا

 
روابط عمومی هیئت بنی فاطمه(س)بسیج شهدای نقاشمحله
طبقه بندی: فرهنگی،
برچسب ها: مستشهدین عاشورا، مستشهدین، عاشورا،