تبلیغات
هیئت بنی فاطمه (س)
17:33
386

میلاد امام رضا مبارك

بانام رضا به سینه ها گل بزنید ؛

بااشک به بارگاه او پل بزنید؛

فرمودکه هرزمان گرفتارشدید؛

بردامن ما دست توسل بزنید

میلاد امام رضا مبارك
روابط عمومی هیئت بنی فاطمه(س)بسیج شهدای نقاشمحله
طبقه بندی: پیام تبریک،
برچسب ها: میلاد امام رضا مبارك، میلاد امام رضا، امام رضا، میلاد، میلاد مبارك،